ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice, PaedDr. Mária Čačková

31.03.2013 19:51

Počas krátkeho piatkového predpoludnia sme dostali množstvo podnetov na prehodnotenie svojich zaužívaných a osvedčených praktík, návody na používanie nielen rozumu, ale aj empatie a ľudského tepla na vylepšenie našich pracovných, ale aj mimopracovných vzťahov,  z ktorých nám plynie naša spokojnosť, radosť a mnohokrát aj úspešnosť našej neľahkej práce. Chcem poďakovať lektorke, za jej profesionálny, osobný a ľudský prístup, z ktorého bolo cítiť, že to čo hovorí, nie je len teória, ale jej najhlbšie presvedčenie a spôsob života (celé znenie textu) 

PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Späť