Aktuality

Popoludňajšie rozhovory s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

12.01.2016 19:43
Skoro tri hodiny trvalo stretnutie s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave k téme školskej a rovesníckej mediácie.  V príjemnej atmosfére, ktorú svojou otvorenosťou a aktivitou dokázali kolegyne učiteľky a riaditeľ školy vytvoriť aj v popoludńajších hodinách, sme mali čas venovať sa...

Školské rituály - zdroj istoty a odvahy - Dnešná škola

05.01.2016 23:33
"Bez ohľadu na vek čitateľa, v každom z nás kotvia spomienky, ktoré majú svoje čaro práve preto, že ich sila spočíva v opakovaní, v tradíciách, v rituáloch, ktoré nám dávajú pocit istoty, že vieme, čo bude nasledovať. Nevnímame ich ako bariéru na ceste k slobode...

O konfliktoch s učiteľmi Teach for Slovakia v panelovej diskusii

22.12.2015 19:57
  Ako sa pozerať na konfliktné situácie v triedach, v rovesníckych skupinách, ako reagovať v menej štandardných situáciách, ktoré prináša školský život, ako sa vyrovnávať so silou emócií v podmienkach, ktoré môžu prekvapiť...o tom všetkom sme sa rozprávali s účastníkmi programu Teach for...

Pozvanie rodičov k spolupráci - časopis ZUCH - Dnešná škola - 2. číslo 2015/2016

08.11.2015 20:48
List vyučujúceho adresovaný rodičom žiakov      „Vážení rodičia, moje meno je ....................... a som novou učiteľkou matematiky Vašej dcéry/Vášho syna. Myslím si, že naša vzájomná spolupráca môže napomôcť k úspešnému štúdiu vášho dieťaťa. Prosím, neváhajte ma preto...

1. stretnutie s pedagógomi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

21.10.2015 15:20
Školská mediácia sa stala témou rozhovorov aj v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. Na prvom stretnnutí s učiteľmi tejto školy sme sa venovali úvodu do problematiky školskej a rovesníckej mediácie. V prednáške sme upriamili pozornosť aj na oblasti, ktoré dospelých...

K téme školskej a rovesníckej mediácie v Denníku N

17.10.2015 17:23
  "Deti „filmujú“ dospelých každú chvíľu, aj vtedy, keď učitelia držia kľučku na dverách kabinetu a rozprávajú sa s kolegom o inom žiakovi, či keď prechádzajú okolo žiaka a neodpovedajú na pozdrav, alebo keď vidia rodiča na chodbe školy, ako emotívne vysvetľuje učiteľovi,...

O prehnane starostlivých rodičoch v príspevku Veroniky Pavlíkovej Klindovej (tyzden.sk)

28.08.2015 20:59
  Každé správanie má svoju históriu. Ak by sme do nej nazreli, u rodičov − stíhačiek tam nájdeme strach, nenaplnené ambície, nízke sebavedomie, neistotu. Príčinu môžeme hľadať aj v negatívnych zážitkoch, ktoré viedli k strate dôvery k ľuďom, k inštitúciám. Problémom môže...

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou - Manažment školy v praxi 7-8/2015

15.08.2015 19:38
Ďalší príspevok k téme školskej mediácie uverejňujeme v odbornom časopise Manažment školy v praxi č. 7- 8/2015 a v aplikácii pre manažment škol direktor.sk.    "V čase, kedy problémy ešte nie sú tak zjavné, kedy si škola zažíva úspech, prichádza často v jej vývoji...

Šanca na kvalitné vzdelanie pre deti

14.07.2015 16:32
"Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť." To je vízia prestížneho medzinárodného programu Teach for Slovakia, ktorý som mala tento rok možnosť spoznať bližšie. Projekt, ktorý sa snaží prilákať motivovaných mladých ľudí do základných škôl, pod záštitou...

Rovesnícka mediácia v kolektívnej monografii

09.07.2015 21:23
Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi bol názov 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala koncom roka 2014 v Prahe. Jej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a s Vysokou školou...

Problémové vzťahy - jedna z tém prednášok seminára

01.07.2015 21:02
Vzťahy v školskom prostredí a riešenie konfliktných situácií z pohľadu detí, učiteľov, rodičov boli jednou z prednášok na seminári, ktorý sa uskutočnil 1. júla 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou podujatia pre učiteľov chémie na základných a stredných...

Spojená škola Nižná - rovesnícka mediácia - 2. stretnutie

01.07.2015 15:09
Každá trieda je iná. Stretnutie s ďalšími študentami, tentokrát 2. ročníka Spojenej školy v Nižnej, toho bolo dôkazom. Počas skupinových aktivít chlapci veľmi pohotovo zadefinovali vlastné pravidlá triedy, zmysluplne diskutovali o tom, čo vytvára dobrý tím. Vyjadrili sa aj k prekážkam, ktoré...

Téma riešenia konfliktov v časopise ZUCH - Dnešná škola

10.06.2015 21:42
Téme riešenia konfliktov sme sa v školskom roku 2014/2015 venovali aj v časopise Dnešná škola - škola a príroda. Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a...

Téma riešenia konfliktov aj na www.direktor.sk

02.05.2015 22:45
  Téme riešenia konflitkov v školách a školských zariadeniach sme sa venovali aj na www.direktor.sk.   Riaditeľ školy ako mediátor pre riešenie konfliktov   Vybudovať si kvalitný vzťah riaditeľa školy s rodičom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Autorita lídra...

Dôležití dospelí (rodičia, učitelia) potrebujú spolupracovať!

28.04.2015 15:24
  Správanie každého človeka má svoju históriu, ktorú ovplyvňuje najmä výchova. Kormidlo výchovy by mali pevne vo svojich rukách držať rodičia. V určitom období života dieťaťa však vstupujú do procesu sprevádzania detí na ceste k dospelosti aj učitelia. To, či ciele rodičov...

Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi

11.04.2015 13:48
  Prezentácia na tému: Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi Riešenie konfliktov medzi žiakmi v triedach je pre každého triedneho učiteľa náročné. O to viac, ak sa nauspokojí s príkazmi ako hlavným nástrojom zabezpečenia "poriadku" v triede, ale investuje energiu do...

Dôležité otázky pre analýzu problémového správania žiaka

23.03.2015 08:36
Ku každej konfliktnej situácii treba pristupovať individuálne. Treba zvážiť existujúci stav, hľadať jeho príčiny a zadefinovať si želaný stav nielen v rovine "problémového" správania žiaka, ale treba si klásť otázky smerujúce k správaniu jeho spolužiakov, rodičov, učiteľov, aj riaditeľa školy....

Diskutujme spolu aj na týchto konferenciách...

11.03.2015 11:40
  Teším sa na osobné stretnutia a spoločné diskusie s vami, najbližšie na týchto konferenciách:  Učíme pre život 2015 ( 20. - 22. 3. 2015) Organizátorom je Indícia, n. o. Téma môjho vstupu na konferencii:  Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými"...

Medzinárodná vedecká konferencia v Prahe

30.10.2014 00:00
Na 2. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, ktorej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowiciach a s Vysokou školou zdravotnickou, nechýbal ani príspevok k aktuálnym...

Školská mediácia ako jedna z aktuálnych výzviev mediácie

26.04.2014 17:07
Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii - Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2014 v Modre. Organizátorom podujatia bola Asociácia mediátorov Slovenska. Takmer 50 prednášajúcich obohatilo toto...
Všetky články