Aktuality

Téma riešenia konfliktov v časopise ZUCH - Dnešná škola

10.06.2015 21:42
Téme riešenia konfliktov sme sa v školskom roku 2014/2015 venovali aj v časopise Dnešná škola - škola a príroda. Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a...

Téma riešenia konfliktov aj na www.direktor.sk

02.05.2015 22:45
  Téme riešenia konflitkov v školách a školských zariadeniach sme sa venovali aj na www.direktor.sk.   Riaditeľ školy ako mediátor pre riešenie konfliktov   Vybudovať si kvalitný vzťah riaditeľa školy s rodičom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Autorita lídra...

Dôležití dospelí (rodičia, učitelia) potrebujú spolupracovať!

28.04.2015 15:24
  Správanie každého človeka má svoju históriu, ktorú ovplyvňuje najmä výchova. Kormidlo výchovy by mali pevne vo svojich rukách držať rodičia. V určitom období života dieťaťa však vstupujú do procesu sprevádzania detí na ceste k dospelosti aj učitelia. To, či ciele rodičov...

Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi

11.04.2015 13:48
  Prezentácia na tému: Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi Riešenie konfliktov medzi žiakmi v triedach je pre každého triedneho učiteľa náročné. O to viac, ak sa nauspokojí s príkazmi ako hlavným nástrojom zabezpečenia "poriadku" v triede, ale investuje energiu do...

Dôležité otázky pre analýzu problémového správania žiaka

23.03.2015 08:36
Ku každej konfliktnej situácii treba pristupovať individuálne. Treba zvážiť existujúci stav, hľadať jeho príčiny a zadefinovať si želaný stav nielen v rovine "problémového" správania žiaka, ale treba si klásť otázky smerujúce k správaniu jeho spolužiakov, rodičov, učiteľov, aj riaditeľa školy....

Diskutujme spolu aj na týchto konferenciách...

11.03.2015 11:40
  Teším sa na osobné stretnutia a spoločné diskusie s vami, najbližšie na týchto konferenciách:  Učíme pre život 2015 ( 20. - 22. 3. 2015) Organizátorom je Indícia, n. o. Téma môjho vstupu na konferencii:  Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými"...

Medzinárodná vedecká konferencia v Prahe

30.10.2014 00:00
Na 2. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, ktorej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowiciach a s Vysokou školou zdravotnickou, nechýbal ani príspevok k aktuálnym...

Školská mediácia ako jedna z aktuálnych výzviev mediácie

26.04.2014 17:07
Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii - Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2014 v Modre. Organizátorom podujatia bola Asociácia mediátorov Slovenska. Takmer 50 prednášajúcich obohatilo toto...

Problémoví žiaci z pohľadu mediátora

26.04.2014 16:33
Problémoví žiaci z pohľadu mediátora bol názov prezentácie, ktorá odznela v druhý deň kongresu Komenium Fórum 2014 v Novom Smokovci (2. február 2014). Jej obsahom bolo zadefinovanie rizikových skupín, analýza konfliktného správania žiaka z pohľadu prejavov správania, príčin a cieľov a s...

Príprava tréningového materiálu k akreditácii programu v ČR

25.11.2013 14:29
"Peer mediace a mediace ve školských institucích" , tak znie názov tréningových materiálov pripravovaných pre špecializačný výcvik, ktorý je súčasťou projektu EDUCO CENTRA, s.r.o. podporeného ESF "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost. Špecializačný výcvik bude súčasťou 31...

Kto je učiteľom Vášho dieťaťa?

25.10.2013 21:33
Vstupom dieťaťa do školy sa okruh ľudí, ktorí majú na naň vplyv, rozširuje o ďalšieho dôležitého človeka – učiteľa. Vyslovenie jeho mena nesie v sebe posolstvo úspechu alebo neúspechu žiaka aj v závislosti od jeho kvality. Prostredníctvom rodičov vnímajú formálnu alebo prirodzenú...

Recenzia knihy Rovesnícka mediácia – prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

09.09.2013 21:59
Prešlo iba niekoľko mesiacov od vtedy čo som písal recenziu na pozoruhodnú publikáciu autorky „Školská mediácia“ a už sa mi dostala do rúk z jej autorskej dielne ďalšia, nemenej pozoruhodná, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu. Kým v prvej aktérmi mediácie boli učitelia...

Spolupráca na tvorbe programu školskej mediácie v ČR

29.08.2013 12:53
V rámci projektu podporeného ESF  "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost", ktorej realizátorom je EDUCO CENTRUM s.r.o., sme rozbehli lektorskú spoluprácu na tvorbe vzdelávacieho programu a výukových materiálov k témam školskej mediácie. Špecializačný výcvik s názvom Peer mediace...

Workshop - Školský internát Ružomberok

14.02.2013 13:22
Prostredie stredoškolských internátov ponúka priestor na realizáciu voľnočasových aktivít. Zároveň prináša aj rôzne témy na diskusie medzi mladými ľuďmi. Silne prežívané emócie (pozitívne i negatívne), názorové rozdiely, výkyvy nálad, vyrovnávanie sa s novou životnou rolou študenta mimo prostredia...

Recenzia knihy Školská mediácia - prof. Erich Petlák

12.02.2013 12:31
Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : Iura Edition, s. 89, ISBN 978-80-8078-510-9. Zdroj: Manažment škol v praxi 2/2013 (uverejnené so súhlasom redakcie)   Na úvod recenzie sa mi žiada poznamenať, že už dávnejšie som nepísal recenziu...

Prednáška k téme Školská mediácia na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

18.12.2012 20:02
Téme "Školskej mediácie" sme sa venovali aj na vyše hodinom stretnutí s pedagógmi Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Venovali sme sa novým potrebám študentov. Hovorili sme rôznych vplyvoch na správanie študentov. Spájali sme súvislosti z nadhľadu riešenia problémov rodičmi, lídrom školy,...

Spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou k téme riešenia konfliktov

27.11.2012 22:32
Štátna školská inšpekcia prechádza zmenami. Komunikáciu smerom navonok i dovnútra považuje za nutnosť. S cieĺom nadviazať spoluprácu k téme  znižovania napätia v školskom prostredí aj prostredníctvom školskej mediácie sa stretli Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, JUDr. Henrieta...
Záznamy: 81 - 97 zo 97
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5