Aktuality

O prehnane starostlivých rodičoch v príspevku Veroniky Pavlíkovej Klindovej (tyzden.sk)

28.08.2015 20:59
  Každé správanie má svoju históriu. Ak by sme do nej nazreli, u rodičov − stíhačiek tam nájdeme strach, nenaplnené ambície, nízke sebavedomie, neistotu. Príčinu môžeme hľadať aj v negatívnych zážitkoch, ktoré viedli k strate dôvery k ľuďom, k inštitúciám. Problémom môže...

Vytváranie systému včasného varovania pred krízou - Manažment školy v praxi 7-8/2015

15.08.2015 19:38
Ďalší príspevok k téme školskej mediácie uverejňujeme v odbornom časopise Manažment školy v praxi č. 7- 8/2015 a v aplikácii pre manažment škol direktor.sk.    "V čase, kedy problémy ešte nie sú tak zjavné, kedy si škola zažíva úspech, prichádza často v jej vývoji...

Šanca na kvalitné vzdelanie pre deti

14.07.2015 16:32
"Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť." To je vízia prestížneho medzinárodného programu Teach for Slovakia, ktorý som mala tento rok možnosť spoznať bližšie. Projekt, ktorý sa snaží prilákať motivovaných mladých ľudí do základných škôl, pod záštitou...

Rovesnícka mediácia v kolektívnej monografii

09.07.2015 21:23
Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi bol názov 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala koncom roka 2014 v Prahe. Jej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a s Vysokou školou...

Problémové vzťahy - jedna z tém prednášok seminára

01.07.2015 21:02
Vzťahy v školskom prostredí a riešenie konfliktných situácií z pohľadu detí, učiteľov, rodičov boli jednou z prednášok na seminári, ktorý sa uskutočnil 1. júla 2015 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou témou podujatia pre učiteľov chémie na základných a stredných...

Spojená škola Nižná - rovesnícka mediácia - 2. stretnutie

01.07.2015 15:09
Každá trieda je iná. Stretnutie s ďalšími študentami, tentokrát 2. ročníka Spojenej školy v Nižnej, toho bolo dôkazom. Počas skupinových aktivít chlapci veľmi pohotovo zadefinovali vlastné pravidlá triedy, zmysluplne diskutovali o tom, čo vytvára dobrý tím. Vyjadrili sa aj k prekážkam, ktoré...

Téma riešenia konfliktov v časopise ZUCH - Dnešná škola

10.06.2015 21:42
Téme riešenia konfliktov sme sa v školskom roku 2014/2015 venovali aj v časopise Dnešná škola - škola a príroda. Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a...

Téma riešenia konfliktov aj na www.direktor.sk

02.05.2015 22:45
  Téme riešenia konflitkov v školách a školských zariadeniach sme sa venovali aj na www.direktor.sk.   Riaditeľ školy ako mediátor pre riešenie konfliktov   Vybudovať si kvalitný vzťah riaditeľa školy s rodičom nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Autorita lídra...

Dôležití dospelí (rodičia, učitelia) potrebujú spolupracovať!

28.04.2015 15:24
  Správanie každého človeka má svoju históriu, ktorú ovplyvňuje najmä výchova. Kormidlo výchovy by mali pevne vo svojich rukách držať rodičia. V určitom období života dieťaťa však vstupujú do procesu sprevádzania detí na ceste k dospelosti aj učitelia. To, či ciele rodičov...

Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi

11.04.2015 13:48
  Prezentácia na tému: Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi Riešenie konfliktov medzi žiakmi v triedach je pre každého triedneho učiteľa náročné. O to viac, ak sa nauspokojí s príkazmi ako hlavným nástrojom zabezpečenia "poriadku" v triede, ale investuje energiu do...

Dôležité otázky pre analýzu problémového správania žiaka

23.03.2015 08:36
Ku každej konfliktnej situácii treba pristupovať individuálne. Treba zvážiť existujúci stav, hľadať jeho príčiny a zadefinovať si želaný stav nielen v rovine "problémového" správania žiaka, ale treba si klásť otázky smerujúce k správaniu jeho spolužiakov, rodičov, učiteľov, aj riaditeľa školy....

Diskutujme spolu aj na týchto konferenciách...

11.03.2015 11:40
  Teším sa na osobné stretnutia a spoločné diskusie s vami, najbližšie na týchto konferenciách:  Učíme pre život 2015 ( 20. - 22. 3. 2015) Organizátorom je Indícia, n. o. Téma môjho vstupu na konferencii:  Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými"...

Medzinárodná vedecká konferencia v Prahe

30.10.2014 00:00
Na 2. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, ktorej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowiciach a s Vysokou školou zdravotnickou, nechýbal ani príspevok k aktuálnym...

Školská mediácia ako jedna z aktuálnych výzviev mediácie

26.04.2014 17:07
Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii - Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2014 v Modre. Organizátorom podujatia bola Asociácia mediátorov Slovenska. Takmer 50 prednášajúcich obohatilo toto...

Problémoví žiaci z pohľadu mediátora

26.04.2014 16:33
Problémoví žiaci z pohľadu mediátora bol názov prezentácie, ktorá odznela v druhý deň kongresu Komenium Fórum 2014 v Novom Smokovci (2. február 2014). Jej obsahom bolo zadefinovanie rizikových skupín, analýza konfliktného správania žiaka z pohľadu prejavov správania, príčin a cieľov a s...

Príprava tréningového materiálu k akreditácii programu v ČR

25.11.2013 14:29
"Peer mediace a mediace ve školských institucích" , tak znie názov tréningových materiálov pripravovaných pre špecializačný výcvik, ktorý je súčasťou projektu EDUCO CENTRA, s.r.o. podporeného ESF "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost. Špecializačný výcvik bude súčasťou 31...

Kto je učiteľom Vášho dieťaťa?

25.10.2013 21:33
Vstupom dieťaťa do školy sa okruh ľudí, ktorí majú na naň vplyv, rozširuje o ďalšieho dôležitého človeka – učiteľa. Vyslovenie jeho mena nesie v sebe posolstvo úspechu alebo neúspechu žiaka aj v závislosti od jeho kvality. Prostredníctvom rodičov vnímajú formálnu alebo prirodzenú...

Recenzia knihy Rovesnícka mediácia – prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

09.09.2013 21:59
Prešlo iba niekoľko mesiacov od vtedy čo som písal recenziu na pozoruhodnú publikáciu autorky „Školská mediácia“ a už sa mi dostala do rúk z jej autorskej dielne ďalšia, nemenej pozoruhodná, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu. Kým v prvej aktérmi mediácie boli učitelia...

Spolupráca na tvorbe programu školskej mediácie v ČR

29.08.2013 12:53
V rámci projektu podporeného ESF  "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost", ktorej realizátorom je EDUCO CENTRUM s.r.o., sme rozbehli lektorskú spoluprácu na tvorbe vzdelávacieho programu a výukových materiálov k témam školskej mediácie. Špecializačný výcvik s názvom Peer mediace...

Workshop - Školský internát Ružomberok

14.02.2013 13:22
Prostredie stredoškolských internátov ponúka priestor na realizáciu voľnočasových aktivít. Zároveň prináša aj rôzne témy na diskusie medzi mladými ľuďmi. Silne prežívané emócie (pozitívne i negatívne), názorové rozdiely, výkyvy nálad, vyrovnávanie sa s novou životnou rolou študenta mimo prostredia...
Záznamy: 81 - 100 zo 103
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>