1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy

 

17. júna sa uskutočnila 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy, ktorú otvoril predseda správnej rady KRSŠ a riaditeľ Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. 

Jednou z tém konferencie bola aj Školská a rovesnícka mediácia. Riaditeľom škôl a hosťom sme v prezentácii ponúkli informácie o mediácii v školskom prostredí v rôznych jej formách (mediácia zo zákona, využívanie mediačných zručností v pedagogickom zbore, aj v triednych kolektívoch), informovali sme o príčinách konfliktov v školskom prostredí z pohľadu učiteľov, ale aj žiakov a rozobrali sme možnosti využívania mediačných zručností detí v triedach. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://krss.rajce.idnes.cz/1._konferencia_KRSS_Spolocna_skola_cesta_spoluprace,_UKF_Nitra,_17.6.2017