Téma: Ako by mali vyzerať vzťahy za ideálnych podmienok

Cieľ: Školskú komunitu tvoria žiaci, učitelia, rodičia. Cieľom týchto aktivít je pozrieť sa na vzťahy medzi jednotlivými členmi školskej komunity z pohľadu žiakov, naučiť žiakov pomenovať ich predstavy a hľadať dialóg medzi rôznymi vyjadreniami, zisťovať prečo niektoré názory sú rozdielne, čo ich ovplyvňovalo. 

Rovesníckych mediátorov rozdelíme na 3 skupiny. Každá skupina si zvolí hovorcu, ktorý odprezentuje spoločné závery a riešenia po skončení vypracovania zadania pred celou triedou. Každá skupina rieši jednu z úloh. 

 

Úloha:

  • 1. skupina - Ako by mali vyzerať vzťahy medzi spolužiakmi v triede?
  • 2. skupina - Ako by mali vyzerať vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi?
  • 3. skupina - Ako by mal vyzerať vzťah rodiča a učiteľa?