Čo pomáha a čo škodí pri zmierňovaní konfliktov

Cieľ:  obohatenie slovnej zásoby, rozvoj analytického myslenia, ktoré súvisí so schopnosťou predvídania reakcií

Úloha: Hľadajte v skupinách pozitívne prejavy, ktoré pomôžu konflikt vyriešiť a negatívne prejavy, ktoré môžu konfliktnú situáciu zhoršiť.

Schéma: 

Témy

Pozitívne prejavy 

(verbálne, neverbálne) prispievajúce k zmierovaniu, upokojeniu situácie, k ukončeniu neželaného správania.

Negatívne prejavy 

(verbálne, neverbálne) zhoršujúce zmierovanie, upokojenie situácie, podnecujúce neželané správanie.

1. skupina: Dvaja spolužiaci sa pustili v triede najprv do slovnej prestrelky, v ktorej padali aj vulgárne slová a neskôr situácia vyústila do fyzického napadnutia.

 

 

2. skupina: Jeden z kamarátov ohovára spolužiaka pred vami. Na začiatku si to nevšímate, s niektorými kritickými výhradami dokonca viete súhlasiť, ale situácia sa opakuje čoraz častejšie a v oveľa väčšej intenzite.

 

 

3. skupina: Dvaja kamaráti majú rovnaký záujem o jedno dievča. Dohodnú sa, že v rámci udržania kamarátstva sa ani jeden z nih nepokúsi dievča získať. Jeden z nich po určitom čase sľub poruší a s dievčaťom začne chodiť. Kamarátstvo je ohrozené.