DIREKTOR - online aplikácia pre riaditeľov

Nový webový portál so zaujímavými aplikáciami, ktorý sieťuje dôležité informácie nielen pre manažment škôl. Zrýchľuje  proces vyhľadávania (všetky dôležité informácie sú pod jednou strechou - kalendár, projekty, aktuality, granty, časopis, oblasť riadenia škôl, kontinuálne vzdelávanie)  a rozhodovania. Ponúka aj témy, ktoré sa venujú školskej a rovesníckej mediácii, riešeniu konfliktov a sporov zmierovaním. 

Online aplikácia pre riaditeľov všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcov, stredný manažment, zriaďovateľov a ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia systému regionálneho školstva na Slovensku.

 

Zdroj a ďalšie informácie: www.direktor.sk.