JUDr. Dagmar Tragalová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné, susedské spory a školskú mediáciu. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. 

Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporoch na Slovensku a v Čechách. 

V roku 2014 založila Mediačné centrum Poprad, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.  Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách. 

Publikácia: Rodinná mediácia. Ako deťom neublížiť rozvodom.

  • Kontakt: amcs@amcs.sk, mobil: +421 908 630 615