Malá škola veľkého škôlkara (ZŠ Záhorácka, Malacky)

Malá škola veľkého škôlkara - je názov podujatia ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, kde škola víta vo svojich priestoroch nielen budúcich prvákov, ale aj ich rodičov. Kým predškolákom, ktorí v novom školskom roku budú navštevovať túto školu, sa venujú piataci (patronátne triedy) a pani učiteľky, pre rodičov je pripravená prednáška. Na prednáške pre rodičov sa venujeme potrebám detí s ohľadom na ich budúcnosť a našu minulosť. Obsah je zameraný na informácie, komunikáciu, sociálne rozdiely, vplyv marketingu a médií, zodpovednosť, aj zvyšujúci sa tlak na výkon detí. Hľadáme odpovede na otázku, prečo by do školy mali chodiť deti, čo ich v škole robí šťastnými. Hovoríme aj o skupinovej dynamike v triedach (o súdržnosti, napätí, o súperení o moc) ako o dôležitej skúsenosti, ktorú si potrebujú žiaci zažiť.

Čo nám, rodičom, môže pomôcť pri výchove detí? 

 •     Komunikujme popisne, hodnotenie toho, čo sa deje v triede si pýtajme od detí.
 •     Vyjadrujme vlastné pocity.
 •     Dajme emóciám slovo (milý, láskavý, príjemný, smutný,...), pomôžme deťom nájsť to správne.
 •     Poskytujme deťom možnosť voľby.
 •     Stanovme jasné pravidlá (doma, v škole) a využívajme metódu prirodzených dôsledkov.
 •     Veďme deti k spolupráci. Je dôležitejšia ako súťaženie
 •     Využívajme aktívne počúvanie, pýtajme detí Čo si o tom myslíš? Ako by si to riešil? Ako si sa cítil?
 •     Neodsudzujme chyby. Nie sú nepriateľom, ale dôležitým signálom ako dieťaťu pomôcť.
 •     Poznávajme správanie detí v rovesníckej skupine (polarizujme pozornosť).
 •     Vítajme názorové rozdiely - oddeľme obsah od formy, aby sme pochopili význam povedaného.
 •    Buďme vzorom, deti si všímajú, ako komunikujeme, riešime konflikty, fixujú si model správania,
 •    Vytvárajme príležitosti na malé úspechy. Sledujme pokroky k možnostiam dieťaťa.