Mediace ve škole - záverečná konferencia, Praha

10. apríla 2017 sa v Európskom dome v Prahe konala záverečná konferencia k projektu Mediace ve škole, ktorá bola súčasťou projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 

Prítomným účastníkom konferencie (lektorom, mediátorom, riaditeľom škôl, školským mediátorom, supervízorom projektu) a hosťom boli predstavené skúsenosti zo zavádzania mediácie a peer-mediácie do prostredia desiatich škôl v Moravskosliezskom a Ústeckom kraji. 

Konferenciu otvorila Radka Soukupová z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Projekt predstavila Eva Rutová (Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR), Milan Kotík (AISIS, o. s.) a členovia tímu projektu Mediace ve škole.

Veľmi inšpiratívnymi boli prípadové štúdie, resp. prezentácie výsledkov zavádzania peer mediácie piatich zapojených škôl Ústeckého kraja. Nechýbali krátke filmové ukážky z procesu začleňovania mediácie v školách, predstavenie peer-mediátorov, priestorov škôl, ukážky mediačných zručností detí -  ZŠ Krásna Lípa, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Jiříkov, Biskupské gymnázium Varnsdorf.

Účastníkmi stretnutia boli aj  zástupcovia škôl Moravskosliezskeho kraja, ZŠ T. G. Masaryka Pudlov, ZŠ Zátor, ZŠ Šalounova, Ostrava, ZŠ Pěší, ZŠ Gen. Janka, ktorí sa v rámci diskusií podelili o svoje dojmy, skúsenosti. (Pozn.: Konferencia k tejto téme sa uskutočnila pre tieto školy v Ostrave 28. 3. 2017).

Súčasťou konferencie bola aj panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili Andrea Matoušková (Probační a mediační služba České republiky), Dana Vrabcová (místopředsedkyně Asociace mediátorů České republiky), Jan Zouhar (garant školskej mediácie, projekt Mediace ve škole), Dušana Bieleszová (Rovesnícka mediácia, SR), Radka Soukopová (Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR). 

Ukážku práce so žiakmi v rámci peer mediačného výcviku prezentovala Tatiana Vodňanská a didaktický nástroj pre prácu s predsudkami Mediální dílny predstavila Eva Rutová (Kampaň proti rasizmu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování.

Konferencia sa konala v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Projekt je podporený grantom z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Zabezpečuje Aisis, z. ú.

 

 

Fotografie: archív Aisis, o. s.