Mediačné centrum Poprad

Facebooková stránka: Rodina, právo, mediácia

Stránka má pomôcť ľuďom zorientovať sa v procese mediácie, pomáhať pri riešení konfliktov, poskytovať informácie a pomoc pri rodinnoprávnych ale aj obchodných, pracovných či susedských sporoch, aktualizovať údaje dôležité pre rodičov či už zo sociálnej oblasti, právnej alebo poradenskej. Ale aj zabaviť, vyvolať diskusiu k témam rodina, právo a mediácia.

https://www.facebook.com/Rodina-pr%C3%A1vo-a-medi%C3%A1cia-205774799623522/?fref=ts