Mgr. Erika Tornyaiová

 

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je mediátorkou zapísanou v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Roky som sa venovala  účtovníctvu, daniam a ekonomike.  Pôsobím v školskej rade základnej  školy,  v rodičovských združeniach. Bolala som zakladateľkou niekoľkých občianskych združení. 

"Počas kurzu “ Mediátor" v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave  som  absolvovala  úžasnú prednášku o Školskej  a rovesníckej mediácii. Táto prednáška mi  ukázala, že deti sa dajú  "učiť „  aj inak a  že škola hrou nie je nemožná." 

Erika Torniayová

Kontakt: erika213@irt.sk