Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Certifikovaný mediátor

Zapísaná v Zozname mediátorov MS SR pod evidenčným číslom 1862.

Úspešne som absolvovala vysokoškolské štúdium - odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzdelanie v oblasti pedagogiky som získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci doplnkového pedagogického štúdia so zameraním na vyučovanie odborných predmetov.

Absolvovala som akreditované vzdelávanie mediátorov, neustále rozširujem svoje vedomosti aj v oblasti školskej a rovesníckej mediácie.

Pôsobím ako mediátor a konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o

Kontakt: www.nesudtesa.sk , t.č.: 0911529539, mail: matulovamediatorlm@gmail.com