PhDr. Denisa Morongová

Mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna práca. Je štatutárnym orgánom v občianskom združení Ave ProsperitA, ktoré založila v roku 2017 a aj prostredníctvom neho lektoruje sociálnopsychologické výcviky, posunkový jazyk pre začiatočníkov, teambuildingy, komunikačné a osobnostné rozvoje a organizuje ďalšie vzdelávania pre odborníkov ale aj kurzy posunkového jazyka. Autorka viacerých článkov zaoberajúcich sa tematikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, prednáša a organizuje konferencie. Má niekoľko akreditovaných vzdelávaní ako napr. Sociálnopsychologický výcvik, Špecializované sociálne poradenstvo, Manažér kvality v sociálnych službách, Multiplikátor kampane Bez nenávisti.

  • Kontakt: mediátor.zvolen@gmail.com, info@aveprosperita.sk,
  • FB: Mediátor - PhDr. Denisa Morongová,
  • Mobil: +421 908 866 816, info@aveprosperita.sk