Skúsenosť rovesníckych mediátorov z Nižnej s prezentovaním príspevku na konferencii

Mladí ľudia vedia niekedy veľmi citlivo rozlišovať medzi tým, čo chceme počuť, hoci to neladí s ich predstavami a našou snahou poznať ich úprimný názor, hoci nie vždy korešponduje s našimi predstavami. Skúsený lektor rovesníckej mediácie nehodnotí ich pocity, nálady, ale ponecháva ich dozrieť vlastným tempom. Vyjsť z komfortnej zóny pre lektora rovesníckej mediácie znamená ísť v súlade s ich možnosťami, aktívne im načúvať, veľa sa pýtať a odpovede často nechávať otvorené. Zážitok skúsenosti dôvery k dospelým ich robí viac ústretovejších k rešpektovaniu odlišností, viac pripravenejších meniť uhol pohľadu, viac citlivejších k podnetom, ktoré k nim prichádzajú.
 

Dôležitým krokom sebareflexie rovesníckych mediátorov je aj ich vlastná spätná väzba k zážitku, ktorý bol súčasťou ich novej skúsenosti. S rovesníckymi mediátormi sme si ju dopriali aj po skončení medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska. Konala sa v dňoch 7. - 8. apríla 2017 v Modre. Mladí ľudia zo Spojenej školy v Nižnej  využili ponúknutý priestor na prezentáciu príspevkov naplno. 

Ako sa cítia rovesnícki mediátori na medzinárodnej vedeckej konferencii? Ako prežívajú stres pred prezentovaním príspevku? Ako vnímajú prítomnosť autorít? 

"Asi najväčší stres som cítil, keď sme začali, keď sme sa postavili pred celé publikum. Neviem, či to bolo na mne vidno počas prezentovania. Emócie opadli, až keď odprezentovali aj naše dve kolegyne. Som rád za takúto príležitosť, myslím, že sme to celkom zvládli a že to bol super kolektív." Miro

"Pred konferenciou sme boli dosť nervózni, mali sme v sebe zmiešané pocity, aké to bude a ako to dopadne. Nešli sme tam prezentovať len nás samých, ale všetkých našich kolegov a spolužiakov, na ktorých sme nemohli zabudnúť. Ked sme dorazili do Modry boli sme veľmi milo prekvapení za srdečné prijatie od každého, hlavne našich ambasádoriek, ktoré boli nadšené, že tam sme. To nám dodalo viac odvahy v našom prezentovaní. Tie dopadli nad naše očakávania, nervozita opadla a my se povedali to, čo sme od srdca chceli. Bola to pre nás obohacujúca skúsenosť a vážime si to, že sme nás v mene všetkých mohli takto prezentovať." Beáta

"Moje pocity pred konferenciou boli zmiešané. Tešil som sa, že tam idem "učiť učiteľov," no taktiež som mal stres z toho, že zlyhám. Pred konferenciou sme si pripravovali prezentácie a text, ktorý sme mali čítať. No keď sme sa postavili pred publikum, tak všetok stres zmizol a texty, akoby som si ani predtým nepísal. Všetko, čo som hovoril, som hovoril tak, ako som to v tom momente cítil. Všade bola skvelá atmosféra a cítil som sa ako celebrita. Každý sa niečo pýtal, ja som odpovedal a takto sme sa všetci spolu rozprávali o bežných, či menej bežných témach. Bol to skvelý zážitok, ktorý by som si veľmi rád zopakoval." Filip

"Začnem tým, že keď som sa dozvedela, že pôjdem našu školu reprezentovať, bolo mi to zo začiatku jedno, pretože som maturantka a máme toho dosť. No čim viac sa to blížilo, tešila som sa, tešila som sa na naše super kolegyne (tým myslím vás). Všetci tam boli super ... (priznám sa trocha ma nudili prezentácie), ale po vašom výstupe som pochopila, načo tam vlastne sme. Páčilo sa mi, keď si nás tak úprimne predstavila a naši chlapci dali latku vysoko. Nadišiel náš čas. Zo začiatku sa mi roztriasol hlas, pretože som sa bála, že to nezvládnem. No pochvíli ma strach opustil. A čo mi ostalo v pamäti najviac? Bolo to to,, že keď sme mali diskusie, tak Miro začal rozprávať. Bola som prekvapená, že mal odvahu a rozpráva sám od seba. Po chvíli sa vo mne niečo zlomilo a začala som rozprávať aj ja. Bolo to pre mňa silné. Doteraz neviem, ako som to dokázala a veľmi sa mi to páčilo. Odporúčam každému rovesníckemu mediátorovi vyskúšať si niečo také, pretože táto skúsenosť bola očarujúca." Róberta

O čom hovorili v príspevku Filip Buček a Miroslav Valach? 

Témou príspevku bol ich príbeh a ich pohľad na to, ako sa stali rovesníckymi mediátormi. Zamerali sa na prvotné očakávania od programu, predsudky, ktoré boli súčasťou ich počiatočných pocitov. Opísali priebeh tréningových aktivít, ale aj začiatky spolupráce v tíme rovesníckych mediátorov, ktorý sa postupne spoznával. Cennou skúsenosťou bola ich nefalšovaná úprimnosť o predsudkoch, počiatočná nedôvera voči tomu, či a ako dokážu spolupracovať. Hovorili o tom, ako jednoduché je súdiť človeka podľa obalu a zlyhať v snahe o  skutočné pochopenie situácie z rôznych uhlov pohľadu. Mali odvahu vyjadriť sa vecne a priamo.
 

O čom hovorili Róberta Kormanová a Beáta Romaňaková?

Dievčatá opísali, čo robí program rovesníckej mediácie na školách udržateľný. K téme pristúpili z pohľadu "lektoriek" skupinovej dynamiky mladších spolužiakov, študentov 1. ročníka Spojenej školy v Nižnej. Sú pre nich nielen sprievodcami, ale vďaka získaným zručnostiam aj mediátormi, ktorí pomáhajú zmierňovať napäté situácie v triede. 
 

 

Rovesníckych mediátorov na konferencii sprevádzali Mgr. Ľubka Lešňovská, výchovná poradkyňa, ktorá program rovesníckej mediácie v Spojenej škole v Nižnej usmerňuje a koordinuje. Riaditeľa školy Ing. Petra Smolára zastupovali RNDr. Tamara Adámusová, zástupkyňa riaditeľa školy a Ing. Roman Javorek, zástupca riaditeľa pre ekonomickú činnosť. 

Fotografia 1 (zľava): Ľ.Lešňovská, koordinátorka programu Rovesníckej mediácie v Spojenej školy Nižná, Dušana Bieleszová, garantka programu, Mária Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (škola, v ktorej rovnako funguje program rovesníckej mediácie).

Fotografia 2 (zľava): Rovesnícki mediátori - stredoškoláci, maturanti - Beáta Romaňaková, Róberta Kormanová, Filip Buček, Miroslav Valach a garantka programu v Spojenej škole v Nižnej - Dušana Bieleszová