Mgr. Soňa Koreňová

Mgr. Soňa Koreňová

Po štúdiu politológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda som nastúpila do programu Teach for Slovakia, počas ktorého som pracovala dva roky na základnej škole v Plaveckom Štvrtku s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Následne som spoluzaložila občianske združenie Cesta mladých, ktoré prostredníctvom mentoringu a doučovaní pripravuje deti zo zraniteľných skupín na stredoškolské štúdium.

Absolvovala som i stáž v Spojených štátoch amerických tematicky zameranú na komunitné organizovanie, ktorá ma obohatila o znalosti a skúsenosti v oblasti aktivizácie ľudí zo znevýhodnených komunít.

Osvedčenie na výkon mediácie som získala v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v januári 2019.

  • Kontakt: sona.korenova@gmail.com.
  • Tel.č.: 0907 569 110