Stretnutie s rodičmi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

 

28.júna navštívili ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách budúci prváci. V prváckej triede mali možnosť vyskúšať si, aké to je, byť prvákom. Sprevádzali ich žiaci vyšších ročníkov. Ich rodičia zatiaľ trávili čas na pripravenej prednáške k téme Spolupráca rodiny a školy. Hovorili sme o zmenách, ktoré sprevádzajú túto generáciu detí a o možnostiach, ako so zmenami pracovať. 

Ťažisko témy bolo v zdôrazňovaní potreby spolupráce a partnerstva školy s rodičmi, odvahy komunikovať s učiteľmi aj drobné pochybnosti, pýtať si vysvetlenie, uhol pohľadu učiteĺa, keďže dieťa v školskom prostredí je súčasťou skupiny, v ktorej funguje aj určitá dynamika. 

Budúcim prvákom prajeme úspešný vstup do školského života v tejto škole a rodičom pocit dôvery k učiteľom, ktorí ich deti budú sprevádzať. 

Fotografie: archív školy

Dušana Bieleszová, mediátorka