Téma: Teplota citov

Cieľ: uvedomiť si silu emócií pri kontakte s rôznymi ľuďmi, všímať si vplyv emócií a blízkych či vzdialených vzťahov na schopnosť predvídania správania.

Zadanie:  Žiaci vytvoria kruh a zatvoria si oči. Pri vyslovení osobnosti si vybavia menovanú osobu a po dotyku učiteľom na rameno pomenujú a vyslovia svoje pocity k spomenutej osobnosti (bez otvorenia očí).

Úloha: Čo si vybavíš pri spomienke na: obľúbeného učiteľa, suseda z domu, rodiča, starého rodiča, lekára, kamaráta, na ktorého sa vieš spoľahnúť, rovesníka, ktorý ti veĺmi ublížil.

Záver: To, ako veci vnímame, ako ich dokážeme prežívať, závisí od nášho vzťahu k nim. Inak budeme pociťovať konflikt pri stretnutí s osobou, na ktorej nám záleží a inak s osobou, ku ktorej nemáme vytvorený žiaden vzťah. Inak budeme vnímať problémy v domácom prostredí, ktoré je pre nás bezpečím a istotou a inak v prostredí širšieho okolia, kde trávime relatívne málo času.