DNEŠNÁ ŠKOLA - časopis (Združenie učiteľov chémie)

Téme riešenia konfliktov a kvality vzťahov v školskom prostredí sa venujeme aj v časopise Dnešná škola. Časopis vydáva Združenie učiteľov chémie. Je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a verejnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.zuch.sk/index.php/casopis