Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o

Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 (do 31.12.2013 s obchodným menom Iura Edition, spol. s r. o.) a patrí k popredným odborným vydavateľstvám na Slovensku. Zaoberá sa prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernuWolters Kluwer International Company.

Via na: https://www.wolterskluwer.sk/