Riešenie konfliktov v školskom prostredí (konferencia Raabe)

Veľké upratovanie - Ako vyhrať nad ne (poriadkom) v škole bol názov odbornej konferencii spoločnosti Raabe Slovensko. Konferencia bola určená riaditeľom, a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manžérske otázky školskej praxe. 

Workshop: Riešenie konfliktov v školskom prostredí (učiteľ – žiak – rodič)

Anotácia: Školy plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Vzťahy medzi dôležitými dospelými (rodičmi, učiteľmi) sú deťmi pozorované a často prijímané ako norma, vzor správania sa. V rámci workshopu si rozoberieme najčastejšie príčiny konfliktov, fázy vývoja, vplyv emócií, skupinového myslenia, práce s dynamikou triedy, „problémovým“ žiakom, ako aj vplyv obranných mechanizmov na riešenie napätia v tímoch (pedagogických, triednych). Prostredníctvom modelových situácií poukážeme  na rôzne faktory pôsobiace na zmeny správania sa žiakov.

Lektor: Dušana Bieleszová 

Zdroj foto: https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/pcb.1179771918727343/1179771428727392/?type=3&theater