Workshop v Ružomberku pre vychovávateľov

Aké máte pocity pri konflikte? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi kolegamiAké môžu byť príčiny konfliktov medzi študentami? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi vychovávateĺom a rodičom?

 

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede v úzkom kruhu veľmi príjemných vychovávateliek zo Študentského internátu v Ružomberku.  Hovorili sme o faktoroh, ktoré ovplyvňujú konflikt, ako povahové vlastnosti, prijaté hodnoty, dĺžka vzťahu, generačné rozdiely, odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, dlhodobá frustrácia, silné ambície, zmysel pre precíznosť, ale aj prítomnosť „divákov“ v konflikte, resp. ich necitlivé vtiahnutie do témy.  Hodnotili sme konanie osôb v kazuistikách. Trénovali sme, ako prijať spätnú väzbu. Spoznávali sme emócie.  Zhodnotili sme, že pri každom konflikte je dôležité vedieť identifikovať pocity (vlastné, toho, na koho sa hneváme, toho, kto konflikt videl,...). Dôležité je tiež snažiť sa pochopiť, čo spôsobuje nervozitu, nesúlad, problémy v živote, pričom niekedy treba porozumeniu dopriať čas. 

 

Ak je hnev, zlosť veľký, treba si nechať odstup: 

 • "Vidím, že si nahnevaný, dnes to nevyriešime. Porozprávame sa neskôr.“  

Pri ďalšom stretnutí môžeme začať slovami: 

 •     "Myslel som si...“, „Cítil som....“,

Čo môže pomôcť udržiavať kvalitné vzťahy so študentmi?

 • Komunikujme to, čo vidíme, viac popisne, bez hodnotenia.
 • Pri emóciách vyjadrujme vlastné pocity, dajme emóciám slovo.
 • Poskytujme možnosť voľby (príklad – dobrovoĺnícky program – pomôť upratovačkám upratať miestnosť, pozbierať odpadky v okolí školy,...).
 • Čo si myslíš, sklamal si niekoho? Učme študentov premýšľať o nesprávnom konaní.
 • Vyslovujme častejšie otázky - viac sa pýtajme (aktívne počúvanie) - Čo si o tom myslíš ty?
 • Neodsudzujme chyby – nie sú nepriateľom, ale dôležitým signálom ako pomôcť.
 • Poznávajme správanie detí v rovesníckej skupine (polarizujme pozornosť).
 • Vítajme názorové rozdiely – Ako by si to riešil? 
 • Pri vyjadreniach sprevádzajúcich silnejšie emócie oddeľme obsah od formy.

 

Dušana Bieleszová v spolupráci s Jankou Lipničanovou (Mediačné centrum Poprad)