5. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka (Bratislava)

10.09.2016 22:16

"Viac empatie, porozumieť druhým, spoznať nových ľudí a zaujímavý čas a iný pohľad na niektoré situácie a aj hry boli rovnako skvelé."

rovesnícky mediátor 

Výber rovesníckych mediátorov v triedach je pre úspech mediácie v prostredí triedy, školy veľmi dôležitý. V ZŠ Alexandra Dubčeka sa stretla skupina žiakov 4. až 8. ročníka, ktorá dokázala spolupracovať, diskutovať, vzájomne si pomáhať. Na zadania úloh, aktivít, hier reagovali pružne a s veľkou mierou samostatnosti. Najstarší žiaci veľmi citlivo sprevádzali a usmerňovali mladších žiakov, trpezlivo im dávali priestor byť dôležitou súčasťou tímu. Pri prezentovaní záverov nebolo ničím výnimočným ich vzájomné dopĺňanie sa. 

Na záverečnom stretnutí sme si pripomenuli, čo je pre rovesníckeho mediátora dôležité: sebapoznanie, aktívne počúvanie, starostlivé pozorovanie a vnímanie problémovej situácie, pýtanie sa a kladenie otázok, schopnosť vedieť sa vcítiť do problémov iných, vedieť preformulovať problém, citlivo reagovať. Rovnako dôležité je, vedieť si prehrať konfliktnú situáciu ako film, pomaly a trpezlivo, zistiť, kto sa na konflikte zúčastnil, kto ho videl, čo sa stalo (fakty, dej), aké pocity konflikt vyvolal postupne u všetkých, ktorých sa konflikt týka. Rovesnícki mediátori potrebujú robiť častejšie "inventúru" aj vo vlastných názoroch, pocitoch, potrebujú vedieť vypýtať si radu, vypočuť názor, vidieť problém z rôznych uhlov pohľadu. 

Predchádzajúce stretnutia s rovesníckymi mediátormi: 1. stretnutie2. stretnutie3. stretnutie4. stretnutie

Všetky tieto stretnutia sa uskutočnili aj za prítomnosti jedného z rodičov rovesníckej mediátorky, pani Vilikovskej-Malecovej a ambasádoriek programu, pani učiteliek Mariky Chowanieczovej, Martiny Výbošťokovej a Danky Vámošovej. Ich cenné postrehy pomáhali zostavovať tréningové aktivity tak, aby boli čo najúčinnejšie. Na štvrtom stretnutí navštívili rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka rovesnícki mediátori zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách spolu s ich ambasádorkou programu, pani učiteľkou Svetlanou Tokárovou. Vymenili si skúsenosti, inšpirovali sa, spoznali názory, zoznámili sa. Druhé stretnutie bol súčasťou tímu Peter Lengyel, skvelý sociálny pedagóg, citlivý pozorovateľ a výborný partner na diskusiu. 

Rovesnícki mediátori si počas záverečného stretnutia pripravili etický kódex, ktorým sa budú riadiť. Silná zostava vnímavých žiakov bude mať teraz priestor zmierňovať napätie v triede, usmerňovať skupinou dynamiku, podporovať súdržnosť, povzbudzovať menej aktívnych spolužiakov k vysloveniu názorov, hľadať v názorovej šírke konsenzus, kompromis a v spolupráci s učiteľmi riešiť konflikty tak, aby vzťahy medzi spolužiakmi boli čo najzdravšie. 

Reakcie rovesníckych mediátorov:

"Naučila ma veľmi veľa, napr. ako rieišť konflikty, ako rozumne reagovať na rôzne situácie. Verím, že to v živote zužitkujem. Ďakujem za všetko."

"Zistil som, že keď niečo robím pomaly, rýchlejšie to dokončím."

"Naučil som sa nové veci z oblasti správania, naučil som sa niečo nové o emóciách a pocitoch. Tieto nové poznatky určite využijem v živote."

"Bola skvelá atmosféra a páčila sa mi hra zo stoličkami, sústredenosť na stretnutí."

"Mne sa na mediácii páčilo, že každým jedným stretnutím sa zlepšujem, viem, ako pri konfliktoch postupovať a bavila ma hra zo stoličkami."

"Už som vďaka mediácii vyriešila pár príkladov. Veľmi mi to pomohlo. Stretnutia boli super :-). A som pripravený na ďalší problém."

"Školská mediácia mi dala pocit aj zručnosť, že môžem nejako pomôcť. Využívať ju budem nielen v triede, ale aj v živote."

"Myslím si, že sa mi mediácia bude hodiť aj mimo školu. Na stretnutiach som sa veľa naučila a bola tu zábava."

"Páčili  sa mi všetky hry. Určite to využijem a určite aj v rodine. Môj brat a ja."

"Na školskej mediácii sa mi páčili pani učiteľky. Páčilo sa mi, čo nás učili. Určite to budem potrebovať a využijem to."

"Prinieslo mi to veľa pre pochopenie druhých. Dosť sme sa pri tom nasmiali. Dosť sme sa pri tom naučili."

Späť