Aktuality

Funkčné vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení

29.10.2021 15:51
V časti Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení téma konfliktov a ich riešenia je definovaná v 1. obsahovej časti - Vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu najmä v časti   identifikácia konfliktov a ich riešenie s využitím fáz mediačného procesu,...

Semináre, workshopy - Prevencia šikanovania a rovesníckeho násilia

13.10.2021 23:55
V oblasti prevencie, ktorá je zameraná na riešenie rovesníckeho násilia, prevenciu šikanovania v školskom prostredí uvádzame príklady vhodných tém: Téma: Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie Rizikové skupiny žiakov a zásady vytvárania bezpečného prostredia...

Metodické dni organizované zriaďovateľom školy, školou

18.02.2021 11:28
   Téma alternatívneho riešenia konfliktov môže byť súčasťou metodických dní, ktoré organizuje zriaďovateľ školy.  Príklad:  Magistrát mesta Košice prostredníctvom CVČ na Popradskej ulici v Košiciach - 15. 2. 2017 15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice...
Všetky články